Društvo za razvoj dece i mladih - Otvoreni klub

Naziv projekta: "Inkluzivnim obrazovanjem do inkluzivnog društva"

Trajanje projekta: 15. april - 31. oktobar 2019.

Mesto: Niš

Oblast delovanja: Unapređenje i zaštita ljudskih prava

Donošenjem Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ZOSOV), inkluzivno obrazovanje (IO) postaje strateško opredeljenje obrazovnog sistema u Srbiji. Novim ZOSOV-om iz 2017. godine je utvrđena obaveza obrazovno-vaspitnih ustanova i lokalne samouprave (LS) pružanja dodatne podrške učeniku i finansiranja mera na osnovu mišljenja Interresorne komisije (IRK) koju formira jedinica LS. Pitanje dodatne podrške prepušteno je ustanovama čiji entuzijazam sve više slabi usled neadekvatne podrške LS.

Grad Niš je obrazovao IRK za čije članove je predviđena nadoknada za rad, ali u gradskom budžetu se godinama ne planiraju sredstva za finansiranje predloženih mera, tako da mišljenje IRK i dalje ostaje samo na papiru. Ne postoji baza podataka o merama koje bi pratile dete, tako da kod prelaska učenika u naredni nivo obrazovanja gubi se trag o rezultatima dodatne podrške. Zbog nedovoljnih budžetskih sredstava namenjenih za lične pratioce, ovu vrstu podrške ne mogu da dobiju sva deca u skladu sa mišljenjem IRK, zbog čega su neki roditelji bili prinuđeni da ispišu decu iz redovnih škola. Otvoreni klub je više puta pokušao da pomogne u rešavanju ovog problema, kroz sastanke sa predstavnicima LS. Iako je bilo blagog pomaka, zbog nedovoljnog uključivanja građana i medija u rešavanje ovog problema, izostali su konkretni rezultati u vidu veće podrške i izdvajanja budžetskih sredstava za realizaciju mera IRK. Ovom kampanjom javnog zagovaranja uticaće se na donosioce odluka u pravcu poboljšanja intersektorske saradnje u oblasti pružanja podrške i praćenja i obezbeđivanja finansijskih sredstava iz gradskog budžeta.

Otvoreni klub je sa starim nazivom „Društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine“ počeo sa radom u oktobru 1996. godine. Preko 10.000 dece i mladih je bilo obuhvaćeno programima ove organizacije, čiji je cilj razvijanje neformalnih oblika edukacije i pružanje psiho-socijalne podrške deci radi njihovog lakšeg odrastanja u zemlji sa nepovoljnim ekonomsko-političkim uslovima za socijalizaciju mladih. Otvoreni klub razvija programe i projekte koji pružaju jednake mogućnosti za razvoj dece i mladih, afirmišu različitosti, osnažuju decu i mlade za aktivno učešće u svojoj zajednici. 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.