Vesti

On-line anketa - osnova za Predlog praktične politike

U okviru projekta „Inkluzivnim obrazovanjem do inkluzivnog društva“, Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub, sproveo je na teritoriji Srbije on-line anketu u periodu maj-septembar 2019. godine. Anketa je ispitivala stavove građana o primeni inkluzivnog vaspitanja, njihovog finansiranja i razvoja.

Uzorak u on- line anketi činila su 220 ispitanika iz 46 srpskih gradova.

Na prvo pitanje „šta je po vašem mišljenju inkluzivno obrazovanje“, većina ispitanika, tačnije njih 216 (98,2% ukupnog broja ispitanika) odabrala je tačnu definiciju, a to je „kvalitetno obrazovanje za svu decu, uključujući i decu kojoj je potrebna posebna podrška.“

Na pitanje  „da li je u vašem mestu dovoljno zastupljeno inkluzivno obrazovanje“, većina ispitanika, tačnije njih 142 (64,5%) smatra da u njihovom mestu nije dovoljno zastupljeno inkluzivno obrazovanje.

Anketa je sadržala 9 pitanja, a rezultati će u narednom periodu, primenom utvrđene metodologije, ući u  PPP, koji će  sadržati opšte sagledavanje problema, od pravnog okvira do iskustvenih izjava roditelja, dece, nastavnika i predstavnika Interresorne komisije Grada Niša, a zatim i objedinjene predloge građana koji će biti sistematizovani i jasno definisani u formi preporuka donosiocima odluka.

Dakle, osnov za pisanje PPP biće rezultati on-line ankete, kao i rezultati diskusija sa četiri održana građanska foruma.

Istraživanje je realizovano u okviru programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje i projekta „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj dokumenta isključivo je odgovornost „Društva za razvoj dece i mladih - Otvoreni klub“ i ne predstavlja nužno stavove USAID-a, Vlade SAD-a ili BOŠ-a.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.