Vesti

Šta i koliko znaju mladi o socijalnoj zaštiti u Novom Sadu?

U prostorijama Kolping Društva Srbije 29. juna održana je javna diskusija na temu socijalne zaštite mladih u Novom Sadu, uz poštovanje svih bezbednosnih procedura. Na događaju su prisutni imali priliku da razgovaraju o tome koliko su zaista mlade osobe u Novom Sadu upoznate sa sistemom socijalne zaštite.

Na ovu i srodne teme poput identifikovanja ustanova koje su pružaoci socijalne zaštite u gradu Novom Sadu kao i izazovima sa kojim se mladi susreću u ostvarivanju prava na socijalnu zaštitu, govorili su:

  • prof. dr Jovana Škorić, Katedra za socijalni rad Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu,
  • Ivana Perić, SOS ženski centar,
  • Aleksa Savić, koordinator aktivnosti za mlade Grupa IZAĐI i 
  • Eleonora Novak, studentkinja CZOR-ove škole za Omladinske radnike i radnice.

Učesnici i učesnice diskusije bile su mlade osobe koje su podelile svoj stav o sistemu socijalne zaštite u Novom Sadu, te utiske o nedovršenoj strategiji grada Novog Sada o razvoju usluga socijalne zaštite. Pored organizacija civilnog sektora na diskusiju su bili pozvani i predstavnici javnog sektora, odnosno pokrajinski Ombudsman i Kancelarija za mlade Novog Sada.

Ova diskusija je održana je kao projektne aktivnosti u okviru projektu Socijalna zaštita u fokusu Novosađana.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.