Vesti

Kakva politika prema mladima je potrebna Novom Pazaru?

Okrugli sto ZA novu politiku prema mladima u Novom Pazaru u organizaciji Foruma 10 održan je u četvrtak, 17. septembra putem onlajn platforme Zoom. U radu okruglog stola, kojim je zvanično započeta realizacija istoimenog projekta, učestvovali su predstavnici/ce organizacija civilnog društva koje su aktivne u oblasti rada sa mladima na lokalnom nivou.

Okrugli sto je organizovan sa ciljem da informiše zainteresovanu javnost, a pre svega organizacije civilnog društva koje deluju na lokalnom nivou, o ciljevima i planiranim aktivnostima u okviru projekta. Pored toga, okrugli sto je omogućio razgovor o aktuelnoj politici i budućoj saradnji među organizacijama civilnog društva usmerenoj ka unapređenju politike prema mladima u Novom Pazaru.

Razlog za pokretanje jedne ovakve inicijative leži u činjenici da Novi Pazar još od 2012. godine nema strateška dokumenta koja bi odredila okvir i pravac politike prema mladima i ovim projektom ćemo inicirati donošenje odluke o početku izrade novih dokumenata u ovoj oblasti na lokalnom nivou. Takođe, insistiraćemo da predstavnici/ce mladih iz redova OCD ili koje će predložiti OCD dobiju svoje mesto u Savetu za mlade pri lokalnoj samoupravi i tako budu u prilici da se njihov glas čuje na mestima odlučivanja - naveo je na početku razgovora Teo Taraniš, koordinator projekta.

Kakva politika prema mladima je potrebna Novom Pazaru, šta treba da budu njeni prioriteti u narednom periodu i kakve su mogućnosti zajedničkog delovanja organizacija civilnog društva prema donosiocima odluka, samo su neka od pitanja o kojima se razgovaralo.

Već duže vreme ne postoji politika koja bi odgovorila na potrebe mladih u Novom Pazaru. Mi sada kao grad moramo da kreiramo potpuno novu politiku, a tu organizacije civilnog društva treba zajedno da rade i nastupaju - istakla je Nusreta Brunčević, predstavnica NVO Svetionik.

Sead Biberović iz NVO Urban In, osvrćući se na prioritete u politici prema mladima, je dodao da tri stuba omladinske politike na lokalnom nivou čine relevantni strateški dokumenti u toj oblasti, Savet za mlade pri lokalnoj samoupravi i lokalna Kancelarija za mlade. Osim prva dva gde je uočeno da su promene potrebne, mislim da je potrebna i promena u načinu funkcionisanja i trećeg stuba kako bi mladi u Novom Pazaru Kancelariju za mlade počeli da smatraju svojom.

Učesnici/ce su se saglasili u oceni da postoji potreba za definisanjem novog okvira politike prema mladima i da je važno da je okruglim stolom započet proces dijaloga o ovoj temi na lokalnom nivou i da ga je potrebno nastaviti.

Projekat ZA novu politiku prema mladima u Novom Pazaru podrazumeva sprovođenje procesa javnog zagovaranja za unapređenje politike prema mladima na lokalnom nivou. Projekat će se nastaviti aktivnostima koje uključuju sastanke sa donosiocima odluka, javne razgovore i  konsultacije sa mladima i promotivnu kampanju na društvenim mrežama.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.