Vesti

Međunarodni dan starijih osoba: Promocija koncepta aktivnog starenja

Činjenica je da je u toku kontinuirani proces starenja stanovništva, a ono je naročito ubrzano u zemljama Zapada i zemljama s visokim tehnološkim razvojem. Srbija, kao deo Evrope nije izuzetak po pitanju ovog trenda.

Ovi podaci uglavnom sa sobom nose negativnu konotaciju, jer se smatraju posledicom negativnog prirodnog priraštaja i slično. Ipak, ne treba zaboraviti da je jedan od razloga povećanja postotka starijih u društvu i produženi životni vek čoveka. Zahvaljujući poboljšanju uslova i kvaliteta života kroz napredak u oblasti medicine, životni vek ljudi se produžava što nam ukazuje na to da je potrebno da redefinišemo percepciju starenja. Da bismo uspešno planirali podršku i zaštitu starije populacije korisno je poći od nas samih, naše vizije života u poznim godinama, očekivanog tretmana od strane društva, kao i raspoloživim uslugama koje bi nam obezbedile vitalniji i kvalitetniji život.

U tom cilju, Kolping društvo Srbije je u okviru projekta Socijalna zaštita u fokusu Novosađana obeležilo 1. oktobar - Međunarodni dan starijih osoba.

Na događaju se diskutovalo sa članovima kluba Vitaplan o tome šta za njih predstavlja značajna promena u društvu, koliko je njima sistem socijalne zaštite blizak, te koliko su i u kojoj meri upoznati sa svojim pravima. Naglasak je bio na očuvanju zdravlja i merama prevencije, a Kolping društvo Srbije pozvalo je prisutne na besplatno merenje šećera u krvi i krvnog pritiska.

Zaključeno je da je bitno promovisati koncept aktivnog starenja i omogućiti ljudima da kroz čitav život budu uključeni u društvo. Važno je promovisati prava starijih osoba, ali i pružiti im adekvatnu podršku kad se nađu u situaciji gde ne mogu da se brinu o sebi.

Obeležavanje Međunarodnog dana starijih osoba je ove godine i deo je kampanje Život je priča svih generacija koja se sprovodi u okviru projekta Socijalna zaštita u fokusu Novosađana.

Projekat se realizuje okviru programa Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije koji realizuje Beogradska otvorena škola uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.