Vesti

Unapređenje usluga socijalne zaštite: Potrebe građana u fokusu

U petak, 30. oktobra sa početkom u 12 časova u prostorijama Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu u Novom Sadu, održan je okrugli sto pod nazivom Socijalna zaštita u fokusu Novosađana.

Događaj je organizovan od strane Kolping društva Srbije, a cilj okruglog stola bio je okupljanje relevantnih aktera iz oblasti socijalne zaštite kako bi se razgovaralo na temu izrade strateškog dokumenta iz oblasti socijalne zaštite u Novom Sadu.
Na prvom delu sastanka govorile su direktorka Kolping društva Srbije, Melinda Tomić, koja je pozdravila okupljene i predstavila rad organizacije, a potom je koordinatorka projekta Socijalna zaštita u fokusu Novosađana, Nikolina Lazendić, okupljenima predstavila projekat, partnere i medijsku kampanju Život je priča svih generacija.

Govornice na događaju bile su profesorka Jovana Škorić koja je predstavila rezultate istraživanja koje je sprovedeno u okviru projekta, zatim gospođa Nadežda Satarić, koja je govorila o položaju starijih osoba u društvu i sistemu socijalne zaštite i Ivana Perić koja je predstavila rad Novosadskog humanitarnog centra i dala uvertiru u izlaganje predstavnica Centra za socijalnu politiku iz Beograda.
Ovaj sastanak predstavlja i simbol ostvarene saradnje Kolping društva Srbije sa Novosadskim humanitarnim centrom i Centrom za socijalnu politiku i bio je idealna prilika za saopštavanje rezultata istraživanja sprovedenog na teritoriji Grada Novog Sada.
Poslednji deo događaja obeležila je diskusija o planovima za izradu strateškog dokumenta u oblasti socijalne zaštite u Novom Sadu, razmenom iskustva i mapiranjem najvažnijih izazova u radu.
Događaju su prisustvovali i predstavnici javnih i civilnih organizacija i institucija iz oblasti socijalne zaštite, a ispred lokalne samouprave  okruglom stolu je prisustvovao zamenik načelnika Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu, gospodin Nenad Drašković.
Zaključak diskusije je da je potrebno planirati socijalnu zaštitu na lokalnom nivou koja će odgovoriti na potrebe građana, a koja je u isto vreme usklađena i sa resursima lokalne samouprave. U tom smislu, lokalna samouprava je izrazila spremnost da uđe u proces izrade planskog dokumenta u oblasti socijalne zaštite. Kako bi ovaj proces bio participativan i transparentan, potrebno je u njega uključiti i pružaoce socijalnih usluga i druge zainteresovane strane.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.