Vesti

Kritična masa: Kad je bajs, nek je maskenbal

Ulice za bicikliste su u subotu, 31. oktobra, organizovale tradicionalnu Kritičnu masu, pod simboličkim nazivom Kad je bajs, nek je maskenbal

Aktivnost je sprovedena u okviru projekta Bicikl je zakon, a na vožnji se okupilo preko 200 biciklista, koji su podsetili na ogromno zagađenje koje nas je sačekalo i u oktobru uslovljeno saobraćajem, individualnim ložištima i toplotnom inverzijom.

Zagovaranje za bolji kvalitet životne sredine i smanjenje saobraćajnih zagušenja, obeleženo je kroz zabavu i maštovite kostime.

Projekat Bicikl je zakon ima za cilj unapređenje kvaliteta životne sredine u gradskim sredinama, javnog zdravlja, narastajućeg problema zagađenosti vazduha i saobraćajnih zagušenja kroz zagovaranje održive urbane mobilnosti, izmenu zakonske regulative i aktivno sučeljavanje sa problemima saobraćaja u gradskim sredinama.

Događaj je održan u okviru programa Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.