Vesti

Kako unaprediti biciklistički saobraćaj u Srbiji?

Biciklistička udruženja iz Novog SadaŠapcaLoznice, Beograda i Vrbasa su u utorak, 3. novembra u KC Gradu predstavila brošuru Kako unaprediti biciklistički saobraćaj u Srbiji

Svrha brošure je da edukuje donosioce odluka o značaju biciklističkog saobraćaja i ukaže na neophodne promene koje su potrebne da bi se broj biciklista povećao na ulicama gradova u Srbiji, a izrađena je u okviru projekta Bicikl je zakon

U trenutku kada većina gradova u Evropi i u svetu razvija biciklistički saobraćaj kao vid odgovora na virus korona, gužve i zagađenje, država mora da prepozna značaj ovog vida transporta, a Ulice za bicikliste su spremne da pomognu institucijama po ovom pitanju. Udruženja će brošuru poslati na adrese svih relevantnih institucija koje se bave planiranjem i bezbednošću saobraćaja, sa predlogom za organizovanje sastanka i razradom daljih koraka na izmeni zakonskih normi i pravilnika.

Ukoliko želite da se bolje upoznate sa zagovaranjem održive urbane mobilnosti, izmenom zakonske regulative i aktivnim sučeljavanjem sa problemima saobraćaja u gradskim sredinama, brošuru možete besplatno preuzeti OVDE

Projekat Bicikl je zakon sprovodi se u okviru programa Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.