Vesti

Kako do bolje zaštite ekonomskih i socijalnih prava?

Inicijativa A 11 organizovaće 20. oktobra od 13 časova u Kongresnom centru hotela Envoy u Gospodar Jevremovoj ulici 47 u Beogradu javnu raspravu o sistemu zaštite ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji i mogućnostima koje donosi ratifikacija Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Ovim putem A 11 poziva sve zainteresovane građane da svojim prisustvom i aktivnim učešćem doprinesu javnoj raspravi.

Poslednjih godina, svedoci smo povećanog broja slučajeva u kojima se građani i građanke žale na povrede svojih ekonomskih i socijalnih prava. Od smanjenja penzija, preko problema sa zaštitom na radu koja često dovodi i do smrtnih ishoda za radnike koji rade u građevinskom sektoru, pa sve do predugih lista čekanja za preglede kod lekara, sva ova pitanja tiču se zaštite ekonomskih i socijalnih prava. U izveštajima Zaštitnika građana navodi se da se građani najčešće žale na socijalno-ekonomske probleme.

Ipak, uprkos svim ovim problemima, zaštita ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji je nedovoljna. Povrede ovih prava domaći sudovi i kvazi-sudska tela često ne prepoznaju kao povrede obaveza koje Srbija ima prema Međunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, koji je najvažniji međunarodni ugovor kojim se u sistemu Ujedinjenih nacija štite ova prava.

Kakvo je trenutno stanje, u kojoj meri Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava smatra da naša zemlja ispunjava svoje obaveze prema Paktu, a koliko bi Opcioni protokol bio koristan za ispunjavanje tih obaveza, kao i za unapređenje zaštite i ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava pojedinca koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije, neka su od pitanja o kojima će se razgovarati na javnoj raspravi.

Dnevni red Javne rasprave o ratifikaciji Opcionog protokola možete preuzeti ovde.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.