Vesti

Kako do LGBTI inkluzivnog radnog mesta?

Koje kriterijume treba da ispunjava LGBTI inkluzivno radno mesto/poslodavac? Da li smatrate da u Srbiji postoje LGBTI inkluzivna radna mesta/poslodavci? Da li smatrate da ste diskriminisani/e prilikom zapošljavanja jer ste pripadnik LGBTI zajednice?

Ovo su neka od pitanja u onlajn istraživanju koje je pokrenula organizacija za ljudska lezbejska prava Labris. Cilj istraživanja je da se utvrdi nivo uvažanja LGBTI osoba i njihovih prava u radnim sredinama u Srbiji. Podaci dobijeni u istraživanju biće značajni za dalji tok projekta i sprovođenju aktivnosti. Naime, oni će biti merilo za zajedničku identiikaciju problema i definisanje mera za njihovo rešavanje. Dodatno, zajednički će se pokrenuti i kampanja da radno mesto postane mesto raznolikosti i inkluzije.

Uspostavljanjem inkluzivnog radnog okruženja ne bi samo LGBTI zajednica imala benefit, već i druge ranjive grupe u oblasti rada i zapošljavanja. Postojanje zakona, protokola i principa koja štite ljudska prava u oblasti rada i zapošljavanja samo su prvi korak koji govori o tome da poslovni sektor sve više prepoznaje svoju ulogu i odgovornost u unapređenju društva i ljudskih prava 

Pozivamo vas da i vi učestvujete u istraživanju popunjavanjem upitnika na sledećem linku: https://forms.gle/mCrp2keTb7Xgh5wa9.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.