Vesti

Umrežavanjem kompanija i LGBTI organizacija do pozitivnih promena

Labris je krajem oktobra pokrenuo onlajn kampanju „Otvoreno za sve” sa ciljem uvezivanja sa biznisima koji podržavaju (ili su voljni podržati) LGBTI osobe kroz javno iskazivanje podrške i interne politike koje su otvorene za sve. Ova kampanja promoviše načine na koje možete biti „otvoreniji”, kao i konkretne benefite za poslodavce kada podržavaju prava LGBTI zajednice i drugih ranjivih grupa. Kroz svoje dosadašnje aktivnosti i kampanju, Labris teži da motiviše što veći broj biznisa i poslodavaca da se pridruže njihovoj mreži „Ponosno na poslu”.

Istraživanja pokazuju da se jako mali procenat LGBTI osoba autuje na poslu plašeći se da će to imati loš uticaj na njihovo zadržavanje radnog mesta i napredovanje. Zaposleni koji se ne osećaju prihvaćeno, veliku količinu svoje energije i vremena koriste da sakriju različitosti za koje misle da nisu prihvaćene u kolektivu.

Analiza lista Harvard Business Review pokazuje da kompanije sa visokim nivoom diverziteta imaju bolji učinak. Sprovedeno istraživanje Credit Suisse banke takođe je pokazalo da su kompanije koje su prihvatile LGBT zaposlene imale bolje prosečne rezultate u odnosu na prinos na kapital, gotovinski prinos na ulaganja i rast dobiti.

Kompanije podršku mogu dati javno, medijskim objavama u kojima zagovaranju jednaka prava LGBTI radnika/ca, ali i učestvovanjem u lokalnim događajima, kao što su na primer kulturna dešavanja, događaji gde se prikupljaju donacije i edukuje javnost. Ili privatno donošenjem poslovnih odluka o nesaradnji sa onima koji pokazuju homofobiju i netrpeljivost prema različitostima.

Kompanije već obiluju različitostima. Zaposleni su različitog pola, roda, porekla, bračnog statusa, vere, seksualne orijentacije, životnih iskustava. I da li je to važno? Jeste, i to u smislu da sve te različitosti jednako vidimo, vrednujemo i uvažavamo. Da u njima vidimo potencijal za rast, kreativnost i produktivnost. I da one nikako nisu razlog za diskriminaciju i šikaniranje.

Takve komapnije stiču ugled pravičnog poslodavca, nekoga ko privlači širi spektar kvalifikovanih kandidata, jača moral i produktivnost zaposlenih, podstiče inovacije i smanjuje rizike od diskriminacije i uznemiravanja.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.