Vesti

Dodatni programi podrške različitostima neophodni u radnom okruženju

Labris je organizovao konferenciju „Ponosno na poslu!“ u završnici projekta „Radno mesto - mesto inkluzije i različitosti“. Konferencija je održana u utorak 29. novembra 2022. u Endžio HAB-u u Beogradu.
 
Na konferenciji su učestvovali Jelena Šribar, HR direktorka u Mercatoru, Srđan Obrenović, specijalista za komunikacije i CSR u firmi Ubisoft, Bojana Vasiljević, HR direktor u NCR-u i Jelena Vasiljević iz organizacije Rainbow Ignite.

Uz moderaciju Aleksandre Gavrilović iz Labrisa, razgovaralo se o značaju politika diverziteta i inkluzije u oblasti rada i zapošljavanja, o građenju partnerstva između poslovnog i civilnog sektora - kako bi se postigle pozitivne društvenih promene, kao i o položaju LGBTI radnika/ca u Srbiji.
 
Zajednički zaključci predstavnika poslovnog i civilnog sektora jesu da naše firme i kompanije imaju dobre politike tolerancije i ravnopravnosti, ali da one same po sebi nisu dovoljne za ravnopravan položaj LGBTI osoba, već da su važni i dodatni programi podrške različitostima i edukacija svih zaposlenih o LGBTI pravima i svakodnevnim problemima LGBTI osoba, kako bi došlo do stvarnih promena u radnom okruženju.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.