Vesti

Info sesija povodom Poziva za podnošenje predloga projekata

Beogradska otvorena škola u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbija raspisuje Poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje. Program se realizuje u okviru projekta „Aktivni građani-bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju“ koji je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Projekat „Aktivni građani-bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju” je trogodišnja inicijativa pokrenuta sa ciljem da unapredi prakse javnog zagovaranja u civilnom društvu, prakse koje zastupaju interese lokalnih zajednica i aktivno uključuju građane u svoj rad.

U okviru drugog Poziva će biti podržano 10 organizacija civilnog društva kroz projektnu podršku (koja uključuje mentorsku i finansijsku podršku). Program podrške organizacijama civilnog društva za javno zagovaranje je pokrenut sa ciljem da unapredi prakse javnog zagovaranja u Srbiji i približi građanima aktivnosti javnog zagovaranja organizacija civilnog društva. Program podstiče organizacije civilnog društva na inovativni pristup osmišljavanju i sprovođenju kampanja javnog zagovaranja i izgradnju sopstvenih kapaciteta kroz zagovaranje u praksi.

Beogradska otvorena škola poziva zainteresovane OCD na Info sesiju u petak, 17. januara u Beogradu, a na kojoj će prisutni moći da se informišu o Pozivu za podnošenje predloga projekata u okviru Programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje.

Info sesija će biti održana u Beogradu, 17. januara 2020. godine, u terminu od 12 do 14 časova u prostorijama Medija centra, u ulici Terazije 3. Info sesija se može pratiti i uživo putem OVOG video linka

Ukoliko ste zainteresovani da prisustvujete info sesiji, molimo vas da popunite PRIJAVNI FORMULAR najkasnije do petka, 17. januara do 10 časova. Refundacija putnih troškova biće omogućena za ograničen broj predstavnika i predstavnica i realizovaće se nakon događaja.

Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na javnozagovaranje@bos.rs ili na broj telefona: 011/3061-372.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.