Vesti

O Pozivu za podnošenje predloga projekata sa OCD

U petak 17. janaura održana je info sesija povodom  Poziva za podnošenje predloga projekata u okviru Programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje, koji je Beogradska otvorena škola raspisala u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost i Balkanskom istraživačkom mrežom Srbija, pred više od 40 predstavnika i predstavnica organizacija civilnog društva. Program se realizuje u okviru projekta „Aktivni građani-bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju“ koji je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

U okviru drugog Poziva će biti podržano 10 organizacija civilnog društva kroz projektnu podršku (koja uključuje mentorsku i finansijsku podršku). Program podrške organizacijama civilnog društva za javno zagovaranje je pokrenut sa ciljem da unapredi prakse javnog zagovaranja u Srbiji i približi građanima aktivnosti javnog zagovaranja organizacija civilnog društva. Program podstiče organizacije civilnog društva na inovativni pristup osmišljavanju i sprovođenju kampanja javnog zagovaranja i izgradnju sopstvenih kapaciteta kroz zagovaranje u praksi.

Prisutnima su predstavljeni opšti i specifični ciljevi projekta, a posebna pažnja posvećena je očekivanim rezultatima. Organizacije civilnog društva koje podnose predlog projekta moraju imati u vidu važnost aktivnog uključivanja građana u kampanje javnog zagovaranja koje sprovode ove organizacije, podizanje svesti građana o značaju učešća u procesu donošenja odluka, unapređivanje saradnje između organizacija civilnog društva i medija i ostalo.

Predstavnici organizacija, takođe su se upoznali sa tematskim oblastima programa, pravilima i uslovima učešća, kao i značaju projektne podrške. Kratkim osvrtanjem na prošlogodišnje odobrene projekte, razjašnjene su i dodatne nedoumice.

Ovo je drugi poziv u okviru Programa, u okviru koga će biti podržano 10 organizacija civilnog društva kroz projektnu podršku. Rok za podnošenje predloga projekata je četvrtak, 30. januar 2020. godine do 23 sata i 59 minuta, a više informacija možete pronaći OVDE.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.