Vesti

Diskriminacija LGBTI osoba pri zapošljavanju i na radu u Srbiji

Labris - organizacija za lezbejska ljudska prava je u martu ove godine, uz podršku Beogradske otvorene škola (BOŠ) i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID),  pokrenuo inicijativu „Raznolikost i ravnopravnost na radnom mestu“.

Projekat je usmeren na unapređenje zakonskog okvira u oblasti rada i zapošljavanja u cilju da ga učini inkluzivnijim za sve osobe bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju i rodni identitet, na edukovanje, senzibilizaciju i podizanje nivoa svesti poslodavaca, državnih agencija za zapošljavanje, relevantnih donosioca odluka te aktiviranjem i uključivanjem građana i građanki u procesu poboljšavanja prava u oblasti rada i zapošljavanja .

Želimo da razvijemo održivu i kreativnu inicijativu koja će nadgraditi Labrisove dosadašnje uspehe i angažovati građane i građanke da zajedno sa nama budu deo promena za kreiranje demokratskog i inkluzivnog društva. Iz tog razloga vas pozivamo da nam se pridružite i podržite nas.

Pozivamo vas da učestvujete u istraživanju koje sprovodimo na temu problema sa kojima se suočavaju LGBTI osobe prilikom zapošljavanja i na radu i popunite UPITNIK. 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.