Vesti

I Ministarsvo kulture i informisanja prepoznalo značaj inicijative „ZA sadržaje za mlade“

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije podržalo je zagovaračku inicajtivu „ZA sadržaje za mlade“ koju sprovodi Poslovno udruženje Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija „Lokal pres“. Cilj inicijative je da se u lokalnim budžetima obezbede sredstva za kreiranje medijskih sadržaja za mlade.

Ministarstvo kulture i informisanja prepoznalo je našu ideju i želju da doprinesemo  boljem okruženju za mlade kroz njihovu bolju informisanost i veću uključenost u lokalne zajednice, kaže Snežana Milošević, generalna sekretarka PU „Lokal pres“.

Gradovi i opštine izdvajaju značajna sredstva za sufinansiranje projekta iz oblasti javnog informisanja. Međutim, vrlo mali procenat tog novca odlazi na informisanje mladih.

Analiza koju smo uradili obuhvatila je podatke iz 10 gradova i opština. Ona pokazuje da su tokom 2018. i 2019. kroz konkurse za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja posmatrane lokalne samouprave medijima kroz konkurse raspodelile ukupno 283.392.000 dinara iz lokalnih budžeta. Na žalost, tek 5,67 % tih sredstava bilo je namenjeno za informisanje mladih, kaže Snežana Milošević.

Da među mladima postoji potreba za medijskim sadržajima koji su upravo njima namenjeni pokazala je i anketa, koju su tokom avgusta 2019. godine sproveli mladi volonteri PU „Lokal presa“ među svojim vršnjacima. Rezultati ove ankete pokazuju da 90,4% mladih smatra kako u medijima nema dovoljno sadržaja za mlade.

Statistika pokazuje da mladi uzrasta od 15 do 30 godina čine 16,5% populacije u 10 posmatranih lokalnih sredina (Bor, Čačak, Loznica, Kruševac, Kraljevo, Raška, Sremska Mirtovica, Šabac, Varvarin i Vrnjačka Banja.

Pored konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja, analiza PU „Lokal presa“  bavila se i sadržajem lokalnih akcionih planova za mlade. Cilj nam je bio da utvrdimo u kojoj meri gradovi i opštine strateški razmišljaju o unapređenju života mladih u svojim sredinama, objašnjava Milošević.

Od 10 posmatranih opština važeći Lokalni akcioni plan za mlade ima svega šest opština (60%). U pitanju su Bor, Loznica, Kruševac, Raška, Šabac i Vrnjačka Banja, U dve lokalne samouprave  je on istekao 2019. godine i u toku je usvajanje novog akcionog plana (Čačak, Sremska Mitrovica), a dve opštine nikada nisu ni usvojile lokalni akcioni plan za mlade (Kraljevo, Varvarin).

Podatke do kojih smo došli predstavićemo lokalnim samoupravama uz podršku mladih iz lokalnih sredina. Naša ideja je da deo sredstva koje gradovi i opštne već izdvajaju za informisanje usmere na kreiranje sadržaja za mlade. PU „Lokal pres“ u tome može da im pruži kompletnu podršku, kako u kreiranju nepohodnih dokumenata na osnovu kojih će odluka biti doneta i sprovedena kroz lokalne budžete, tako i u obučavanju lokalnih medija za kreiranje sadržaja za mlade i uključivanje mladih u redakcije, kaže Milošević.

Poslovno udruženje Asocijacije nezavisnih lokalnih medija „Lokal pres“ čine 52 lokalna medija. Udruženje postoji 25 godina i aktivno radi na podizanju nivoa slobode medija i govora kroz unapredjenje kapaciteta lokalnih medija i medijske regulative. Zagovaračka inicijativa „ZA sadržaje za mlade“ sprovodi se u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Izvor: PU „Lokal pres“

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.