Vesti

Novi model podrške kreiranja medijskog sadržaja za mlade u Boru

Grad Bor je spreman da podrži inicijativu ZA sadržaje za mlade koju je pokrenulo Poslovno udruženje Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija Lokal pres i bude među prvim lokalnim samoupravama u Srbiji koje će deo novca iz budžeta izdvojiti za podsticaje produkcije medijskih sadržaja za mlade.

Mi smo tu da podržimo mlade i njihove ideje i drago mi je što mladi ljudi u Boru žele da budu bolje informisani i da aktivno učestvuju u kreiranju medijskih sadržaja njima namenjenih, rekao je Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora, nakon sastanka sa predstavnicima Lokal presa.

Sasatanak na kome je gradskim čelnicima predstavljena zagovaračka inicijativa ZA sadržaje za mlade odražan je u ponedeljak, 31. avgusta u Skupštini grada Bora.

Po rečima Snežane Milošević, generalne sekretarke Lokal presa, grad Bor je izabran da bude jedna od prvih lokalnih sredina u Srbiji u kojima sa kojima će biti uspostavljen novi model podrške kreiranju sadržaja za mlade, jer je i do sada pokazivao jasnu rešenost da se sistemski bavi mladima u svojoj zajednici.

Naša analiza koja je obuhvatila 10 gradova i opština u Srbiji pokazala je da je Grad Bor kroz konkurse za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa za informisanje mladih izdvajao veća sredstva nego što je to slučaj u drugim lokalnim sredinama, kaže Snežana Milošević.

Grad Bor za dve godine kroz konkurse za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa 13,92% sredstava dodelo projektima koji su bili namenjeni informisanju mladih i o mladima, dok je prosek u 10 gradova i opština  5,67%.

Sledeći korak biće potpisivanje memoranduma o saradnji kojim će se Grad Bor obavezati da deo sredstava iz lokalnog budžeta usmeri na podsticanje produkcije medijskih sadržaja za mlade. Lokal pres će gradu pružiti podršku u kreiranju nepohodnih dokumenata na osnovu kojih će odluka biti doneta i sprovedena kroz lokalne budžete, tako i u obučavanju lokalnih medija za kreiranje sadržaja za mlade i uključivanje mladih u redakcije, kaže Milošević.

Anketa koju je Lokal pres sproveo među mladima u Boru pokazala je da je 47,2 % ispitanika želi da aktivno učestvuje u kreiranju medijskih sadržaja za mlade.

Ovaj podatak posebno je značajan za nas, jer rezultat zagovaračke inicijative ZA sadržaje za mlade treba da bude aktivno uključivanje mladih u kreiranje medijskih sadržaja koji su namenjeni njihovoj generaciji, objašnjava Snežana Milošević.

Zagovaračka inicijativa ZA sadržaje za mlade sprovodi se u okviru programa Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.