Vesti

O realizaciji uspešnih zagovaračkih kampanja kroz vebinare

Vanredno stanje je podstaklo i organizacije civilnog društva na korišćenje inovativnih alata i digitalizaciju rada. Stoga se i aktivnosti na projektu „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju“ premeštaju u onlajn prostor. Tim projekta se postarao da se planirane aktivnosti na projektu realizuju u predviđeno vreme, a važna znanja i veštine u vezi sa uspešnim sprovođenjem kampanja javnog zagovaranja steći će se u virtuelnom prostoru.

U periodu od 27. aprila do 24. juna 2020. godine organizovaće se onlajn trening koji čini serija vebinara kao deo paketa podrške OCD koje su ove godine dobile podršku da sprovode svoje zagovaračke inicijative - projektnim i programskim partnerima. Cilj trening je da na interaktivan način ojača kapacitete OCD u sprovođenju kampanja javnog zagovaranja.

Trening će započeti uvodnom sesijom, nakon koje je previđeno održavanje vebinara podeljenih u pet modula. Svaki modul sastoji se od dve sesije od po 90 minuta, a održavaće se svake druge srede sa početkom u 10 časova. U okviru svakog modula jedna sesija biće posvećena zagovaračkoj, a druga sesija komunikacijskoj komponenti.

Vebinari će projektnim i programskim partnerima pružiti dodatne informacije na temu pripremanja i realizacije aktivnosti kampanja javnog zagovaranja, odnosno odgovore na pitanja kako sprovesti kampanju na strateški orijentisan način uzimajući u obzir sve ključne aktere. Ovaj trening pružiće učesnicima i osnovu za razvoj komunikacionog plana za projekat i upoznavanje sa osnovama i veštinama komuniciranja na društvenim mrežama, kao i pregled komunikacijskih trendova u neprofitnom sektoru. Razmotriće se fenomen i značaj društvenih mreža, kao i kako na najbolji mogući način da se iskoriste zajednice okupljene na mrežama. Takođe, jedan deo treninga biće posvećen metodologiji rada medija, pregledu medijske scene u Srbiji, kao i formatima koje je potrebno koristiti da bi komunikacija bila uspešna.

Ovaj projekat realizuje Beogradska otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN Srbija) uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.