Udruženje "Užički centar za prava deteta"

„Deca i mladi u zaštiti od štetnih sadržaja i lažnih vesti“

 

ički centar za prava deteta osnovan je 1998. godine kao nevladina, neprofitna i nepolitička organizacija. Misija organizacije je da se unapredi položaj dece i mladih u društvu. Sve aktivnosti centra zasnovane su na principima koje promoviše Konvencija o pravima deteta, čime Konvenciju promovišu kao osnovni dokument o pravima deteta. Užički centar za prava deteta ima aktivan odnos prema pitanjima i problemima dece i mladih i značajno doprinosi njihovom rešavanju, ravnopravan je činilac u opštem korpusu organizacija i institucija koji se bave decom i mladima.

Projekat „Deca i mladi u zaštiti od štetnih sadržaja i lažnih vesti“ doprinosi zaštiti dece i mladih od izloženosti štetnim sadržajima i lažnim vestima putem medija i društvenih mreža. Sudeći po istraživanju iz 2016. godine koje je obuhvatilo decu od 12 do 18 godina, korišćenje digitalnih tehnologija vrlo je rasprostranjeno- preko 94% dece starijeg srednjoškolskog uzrasta ima mobilni telefon, a samo 1% srednjoškolaca isti ne poseduje. Istovremeno, 17% uzorkovane dece i mladih ne koristi Internet. Istraživanje je pokazalo da je 62% starijih osnovaca i 84% srednjoškolaca u proteklih godinu dana bilo izloženo ovim sadržajima, a oblici štetnih sadržaja kojima su deca i mladi izloženi su: nasilje i diskriminacija, ugrožavanje privatnosti, izlaganje pornografskom sadržaju, verbalnom vređanju i ogovaranju. Veliki deo štetnih sadržaja se odnosi na neproverene, lažne i uznemirujuće vesti. Deca i mladi su i preko elektronskih i štampanih medija izloženi štetnim sadržajima. Plasiranje  se vrši svakodnevno i to čak kroz medije sa nacionanom frekvencijom i to najčešće kroz rijaliti programe. Regulativa koja štiti građane, formalno postoji, ali je primena te regulative nedosledna i gotovo neprimenjiva. 

Centralna aktivnost projekta je realizacija zagovaračke kampanje sa ciljem unapređenja mehanizama za zaštitu dece od izloženosti štetnim sadržajima i lažnim vestima u okviru koja će se odvijati na društvenim mrežama. Projektom je planirano uključivanje oko 1500 dece i mladih u anketu, na osnovu čijih rezultata, odnosno izvornih stavova mladih o temi kampanje, će biti formiran set preporuka. Preporuke će biti vezane za sistemsku zaštitu dece i mladih od štetnih sadržaja i izloženosti lažnim vestima koji će biti dostavljen donosiocima odluka.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.

© Beogradska otvorena škola 2019