Prva istraživanja na temu socijalnog zadrugarstva u Srbiji

Udruženje za lokalni razvoj Kamenica realizovalo je anketu o socijalnim problemima i rešenjima, kao deo prvih istraživanja o socijalnom zadrugarstvu u Srbiji. U anketi je učestvovalo više od 260 građana, više od 30 zadruga i 25 udruženja, a njihovi stavovi i predlozi će biti sastavni deo izveštaja i preporuka za unapređenje zakonskog okvira i prakse u oblasti socijalnog zadrugarstva.

Unija srednjoškolaca Srbije je otvorila prvi virtuelni centar za učeničke parlamente

Ovaj prostor će delovati kao resursni i informativni centar koji je namenjen podsticanju aktivizma i građanske participacije, kao i jačanju srednjoškolaca/ki koji su članovi učeničkih parlamenata.

Diskriminacija LGBTI osoba pri zapošljavanju i na radu u Srbiji

Pozivamo vas da učestvujete u istraživanju koje sprovodimo na temu problema sa kojima se suočavaju LGBTI osobe prilikom zapošljavanja i na radu.

Deset mera za zdravlje nacije

Gradovi poput Milana, Pariza i Brisela, Berlina, Budimpešte, Bogote i Dablina, već su sproveli ili će početkom maja sprovesti radikalne odluke u korist pešačenja i vožnje bicikla kao vidova aktivnog transporta građana. Gde je Beograd i šta bi država trebalo da učini?

O realizaciji uspešnih zagovaračkih kampanja kroz vebinare

U periodu od 27. aprila do 24. juna 2020. godine organizovaće se onlajn trening koji čini serija vebinara kao deo paketa podrške OCD koje su ove godine dobile podršku da sprovode svoje zagovaračke inicijative - projektnim i programskim partnerima. Cilj trening je da na interaktivan način ojača kapacitete OCD u sprovođenju kampanja javnog zagovaranja.

Lista odobrenih predloga projekata za programsku podršku u okviru drugog Programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje

Odabrani su programski partneri koji će u periodu od 1. aprila do 31. oktobra 2020. godine realizovati predloge projekata u okviru Programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje.

Nova partnerstva – zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju

„Javno zagovaranje je strateški proces, a ne ad hoc aktivnost“, je rečenica koja se često mogla čuti na treningu na kom su predavači i projektni partneri razgovarali o značaju dugoročnog planiranja ovog procesa, kao i o važnosti povezivanja civilnog sektora, građana, donosioca odluka i medija.

Lista odobrenih predloga projekata za projektnu podršku u okviru drugog Programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje

Odabrani su projektni partneri koji će u periodu od 1. marta do 31. oktobra 2020. godine realizovati predloge projekata u okviru Programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje.

BOŠ analiza: Potreba za promenom

Beogradska otvorena škola objavila je publikaciju Potreba za promenom - analiza kapaciteta organizacija civilnog društva u Srbiji za javno zagovaranje u sklopu projekta Aktivni građani-bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju.

O Pozivu za podnošenje predloga projekata sa OCD

U petak 17. janaura održana je info sesija povodom Poziva za podnošenje predloga projekata u okviru Programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje koji je Beogradska otvorena škola raspisala u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost i Balkanskom istraživačkom mrežom Srbija pred više od 40 predstavnika i predstavnica organizacija civilnog društva.

Info sesija povodom Poziva za podnošenje predloga projekata

Info sesija će biti održana u Beogradu, 17. januara 2020. godine, u terminu od 12 do 14 časova u prostorijama Medija centra, u ulici Terazije 3.

Aktivni građani: bolje društvo - Poziv za podnošenje predloga projekata

Rok za podnošenje predloga projekata je četvrtak, 30. januar 2020. godine do 23 sata i 59 minuta.

GODIŠNJE NAGRADE ZA „POKRETAČE PROMENA 2019”

U četvrtak, 21. novembra 2019. godine, Beogradska otvorena škola (BOŠ) je uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) uručila nagrade najboljim pokretačima promena u tekućoj godini. Nagrade su uručene u okviru godišnje konferencije o javnom zagovaranju u građanskom aktivizmu. Na konferenciji se razgovaralo o građanskom aktivizmu u Srbiji i predstavljene su podržane lokalne zagovaračke inicijative.

Otvorenim razgovorom učinjen korak ka građanima i građankama

U organizaciji Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i partnerskih organizacija civilnog društva predvođenim Beogradskom otvorenom školom, 1. novembra 2019. godine u Palati Srbija održana je konferencija „Dijalogom na korak bliže građanima i građankama.“

Ulične akcije

U oktobru mesecu projektni tim Užičkog centra za ljudska prava i demokratiju u saradnji sa lokalnim Zagovaračkim timom je realizovao dve lokalne ulične akcije. Tokom uličnih akcija članovi tima i učenici srednjih škola naši volonteri su direktno razgovarali sa građanima na temu lokalne politike zapošljavanja u učešća građana u konsultativnom procesu.

Focus grupe „Možda mogu i ja da budem deo tima koji stvara šanse za mene i ekipu”

Tokom septembra i oktobra meseca projektni tim i tim za javno zastupanje je realizovalo 10 fokus grupa. Tema o kojoj su građani diskutovali na fokus grupama je zapošljavanje mladih.

Anketiranje građana

Projektni tim je za potrebe uspešnog uključivanja građana u proces kreiranja Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje izradio Anketni listić koji će građanima biti dostupan u periodu septembar decembar 2019. godine.

Nove mere za bolje inkluzivno obrazovanje uskoro pred niškim odbornicima?

Kako bi se za svu decu koja pohađaju školu u Nišu stvorili odgovarajući uslovi za rad, učenje i druženje, Otvoreni klub je u proteklih šest meseci prikupljao informacije o tome šta su konkretni problemi, a zatim i pronalazio predloge rešenja.

Predstava (Ne)Inkluzivna priča

Kakav je odnos društva prema deci sa smetnjama u razvoju, onima koja imaju neku vrstu invaliditeta, a svojim izgledom ili ponašanjem drugačiji su od ostalih?

Održana konferencija Deca i mediji – Kako zaštititi decu od medijske i političke zloupotrebe?

U utorak, 29. oktobra 2019. godine, u Medija centru, Prijatelji dece Srbije su održali konferenciju Deca i mediji – Kako zaštititi decu od medijske i poltičke zloupotrebe? Zajedno sa predstavnicima iz nadležnih institucija i zainteresovanim građanima dali predloge i preporuke za poboljšanje medijskog izveštavanja o deci i kreiranju sadržaja za decu.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.