Pravo na rad ili privilegija pojedinaca?

Udruženje za mlade Urban Stream iz Požarevca istražuje uticaj kontinuirane podrške mladima na njihov razvoj kroz aktivnosti omladinskog rada. Osnovni instrument omladinskog rada je omladinska politika koju kreira Vlada Republike Srbije kroz različite analize kako nacionalnih, tako i međunarodnih dokumenata, zakona, strategija, analiza i svih onih koje imaju uticaj na položaj mladih. Sa kakvim se izazovima mladi u Braničevskom okrugu suočavaju?

„Od institucije kroz instituciju ka institucijama“ 3. oktobra u Novom Sadu

MentalHub organizuje tribinu pod nazivom „Od institucije kroz instituciju ka institucijama“ 3. oktobra u Kulturnom centru LAB (Dr Hempta 2) u Novom Sadu u 19 časova.

Radionice sa decom o prevenciji i zaštiti od nasilja

„Edukativna radionica“ i boravak za decu centar za učenje „Spajalica znanja“ su uz podršku Užičkog centra za prava deteta, 14. septembra 2022. godine održali su radionice za decu na temu prevencije i zaštite dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Održan okrugli sto „Zajedno za bezbedniji internet“

Centar za nestalu i zlostavljanu decu održao je 16. septembra okrugli sto na temu „Zajedno za bezbedniji internet – pravni okvir i izazovi u sprečavanju seksualne eksploatacije dece i mladih na internetu“ i tom prilikom okupio relevantne stručnjake da diskutuju o ovom pitanju.

Značaj građanskog vaspitanja za aktivno učešće u zajednici

Počevši od 2001. godine, učenici se kroz formalno obrazovanje, putem nastave građanskog vaspitanja, osposobljavaju za aktivno učešće u svojim zajednicama. Kroz nastavu građanskog vaspitanja učenici se osposobljavaju da pripremaju i realizuju projekte kojima izlaze iz školske sredine u lokalnu zajednicu i učestvuju u rešavanju problema. Nacionalna asocijacija nastavnika/ca građanskog vaspitanja i saradnika/ca (NAGVIS) ističe važnost razvijanja veština za aktivno

#GradimoZaSve u okviru Nedelje zelene gradnje

Centar za eksperimente i urbane studije (CEUS) učestvovao je u ovogodišnjoj Svetskoj nedelji zelene gradnje, koja se održava od 12. do 16. septembra pod sloganom #GradimoZaSve (#BuildingforEveryone). U okviru Nedelje zelene gradnje, organizovana je dvodnevna konferencija “Dani dobre prakse”, kako bi se promovisala zelena praksa koja može da bude polazna tačka daljeg održivog razvoja. Konferencija se vodila pitanjem: „Kako kreiramo dobru praksu?“

Klaster drvoprerade kao nosilac održivog šumarstva Zlatiborskog okruga

Zlatiborski okrug pokriven je šumom na 45% svoje teritorije. Poslednjih godina sektor drvoprerade pokazuje rast u Srbiji, a potencijal za njegovo unapređenje je ogroman. Ovom pitanju važno je pristupiti regionalno, a jedan od izazova je što u ovom okrugu ne postoje formalne regionalne strukture koje će se baviti pitanjima šumarstva i prerade drveta kao privredne grane.

Orlovi krstaši – impozantne ptice koje moramo čuvati

Orlovi krstaši godinama su tema u medijima, između ostalog i zbog činjenice da je to ptica koja krasi grb Srbije i predstavlja nacionalni simbol. Još jedan razlog je što je zamalo iščezla sa našeg neba. Društvo trenutno radi na uspostavljanju saradnje sa poslovnim sektorom, a sve u cilju zaštite ove vrste. Izgradnja mreže partnerstva koju čine kompanije, proizvođači, lovačka udruženja, lovačka komora i organizacije koje se bave zaštitom živ

Okrugli sto sa ciljem prevencije i smanjenja seksualne eksploaticije dece na internetu

Centar za nestalu i zlostavljanu decu u petak, 16. septembra, organizuje okrugli sto pod nazivom „Zajedno za bezbedniji internet – pravni okvir i izazovi u sprečavanju seksualne eksploatacije dece i mladih na internetu“. Na okruglom stolu će se razgovarati o trenutnim merama i strategijama u borbi protiv ovog problema, postojećim zakonskim rešenjima u RS, kao i o efikasnosti primene istih.

Tribina „Lud, zbunjen ili normalan?“ u Novom Sadu

Psihološki centar za mentalno zdravlje u zajednici „MentalHub“ organizovao je tribinu pod nazivom „Lud, zbunjen ili normalan?“ u ponedeljak, 29. avgusta u Kulturnom centru LAB u Novom Sadu.

Na Zakon o šemama kvaliteta još uvek se čeka

Kako bi poljoprivredni i prehrambeni proizvodi sa oznakom geografskog porekla (OGP) bili prepoznatljivi na tržištu, neophodno je ceo sistem OGP prati odgovarajući zakonski okvir, koji u Srbiji nedostaje. Zakon o šemama kvaliteta i podzakonski akti koji definišu ceo sistem, prava i perspektivu za proizvođače, doprineo bi održivom razvoju u ruralnim područjima i zaštiti proizvođača ovih proizvoda.

Koliko su privatne školice upoznate sa Opštim protokolom za zaštitu dece od nasilja?

Ko su ljudi koji rade sa decom u privatnim školicama jezika, glume, plesa, jezika, sporta, vrtićima ili igraonicama? Ko su vlasnici ovih školica, kako biraju zaposlene i po kojim kriterijumima? Koliko ovi kolektivi poznaju fenomen nasilja nad decom, da li su upoznati sa propisanom procedurom ukoliko se na nasilje posumnja ili se ono dogodi? Ovo su neka od pitanja o kojima bi roditelji trebalo da razmišljaju prilikom upisa dece u ove privatne škole.

„Ponosno na poslu“ – Odgovorno u društvu

Organizacija za lezbejska ljudska prava Labris, u saradnji sa partnerskim LGBTI organizacijama iz Srbije, trenutno radi na formiranju mreže „Proud at Work“ (Ponosno na poslu), mreže poslodavaca koji podržavaju različitost i inkluziju na poslu.

Rano uključivanje javnosti neophodno za odgovoran odnos prema životnoj sredini

Procena uticaja na životnu sredinu jedna je od preventivnih mera zaštite životne sredine koja je važna kako bi se identifikovali uticaji konkretnih projekata na životnu okolinu, zdravlje i dobrobit ljudi. Rano uključivanje javnosti, uz stvarnu mogućnost uticaja na odluke o ovakvim projektima, u domaćoj praksi ne postoji. Razumevanje svrhe ovog postupka svedeno je na nužni zakonski minimum, i često formalnost, usled čega se gube njegove suštinske prednosti za sve aktere.

RAŠ Omorika u potrazi za inovativnim proizvodima od drveta

Regionalna asocijacija vlasnika privatnih šuma „Omorika“ (RAŠ Omorika) započela je aktivnosti na povezivanju udruženih vlasnika privatnih šuma i poslovnog sektora iz oblasti drvoprerade. Cilj je pronalazak inovativnih proizvoda od drveta koji mogu biti motor razvoja ovog sektora u regionu.

Kako prijaviti seksualno iskorišćavanje dece na internetu?

Svako pretraživanje, posedovanje, kreiranje i deljenje seksualnog sadržaja koji sadrži maloletna lica zakonom je kažnjivo. Uprkos tome, takvom materijalu se lako može pristupiti na internetu u samo nekoliko klikova. Kako bi se ovakav sadržaj prijavio, Centar za nestalu i zlostavljanu decu pokrenuo je Net Patrolu, jedinu onlajn platformu u Srbiji koja ima mogućnost da prima prijave i skida štetan sadržaj sa interneta.

Zelena šetnja Beogradom za najmlađe

Zašto su nam važne kišne gliste? Koje drveće pravi najbolji hlad? Gde spavaju ježevi, a gde se gnezde vrapci? Kako bi najmlađi sugrađani čuli odgovore na ova pitanja i uživali u prirodi u gradu, Centar za eksperimente i urbane studije (CEUS) organizovao je prvu „zelenu“ šetnju za decu od 8 do 12 godina, u Bloku 45 na Novom Beogradu.

Internet provajderi važna karika u stvaranju bezbednog okruženja za decu

Centar za nestalu i zlostavljanu decu teži da kroz svoje aktivnosti podigne bezbednost dece na viši nivo, kao i da kreira sigurno internet okruženje koje će da zaštiti decu i mlade od različitih zloupotreba i rizika na internetu. Shodno tome, u proteklom periodu pokrenut je Centar za sigurniji internet, sa ciljem da unapredi zaštitu dece i mladih pre svega na internetu, a onda i u stvarnom svetu.

Nectar doo i OriGInal Srbija zajedno do kvalitetnog proizvoda

Proizvodi sa zaštićenim geografskim poreklom važni su za očuvanje tradicije i kulturno-istorijske baštine naše zemlje. Proizvođači proizvoda sa oznakom geografskog porekla (OGP) koji su u uređenom sistemu stimulisani su i motivisani da stvaraju proizvode vrhunskog kvaliteta. Zajednička saradnja i zagovaranje za uspostavljanje adekvatnih zakona u ovoj oblasti bili su tema sastanka kompanije Nectar doo i predstavnika Saveza proizvođača tradicionalnih proizvoda OriGInal Srbija

Jačanjem kapaciteta do kvalitetnijeg života osoba sa invaliditetom

Savez slepih će u narednom periodu nastojati da unapredi prakse javnog zagovaranja osoba sa invaliditetom i poveća učešće marginalizovanih grupa u organizacijama civilnog društva. Sa ciljem jačanja internih kapaciteta lokalnih organizacija Saveza, u toku je prikupljanje informacija o vidljivosti rada lokalnih organizacija članica iz cele Srbije.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.