Uvođenje frilensera u pravni okvir usvajanjem Zakona o fleksibilnim oblicima rada

Udruženje frilensera i preduzetnika Srbije, u okviru projekta „Modernizacija poreskog sistema i uvođenje frilensera u pravni okvir“, zagovara izradu adekvatnih zakonskih rešenja koja će regulisati status frilensera i unaprediti položaj preduzetnika. Trenutno, u fokusu rada udruženja su interni sastanci i intenzivna priprema za učešće u radnoj grupi za izradu predloga Zakona o fleksibilnim oblicima rada koji bi trebalo da uredi prava frilensera u Srbiji.

Nakon petnaest godina projekcija filma u Kuršumliji

Udruženje građana Ad Fines Cultus, kroz aktivnosti u okviru projekta „Vodim te u bioskop“ nastoji da opremi prostor za kreiranje kulturnih sadržaja u Kuršumliji, čime bi se dodatno razvio kulturni i socijalni život ove lokalne zajednice. Uz podršku građana i u saradnji sa lokalnim donosiocima odluka udruženje zagovara otvaranje bioskopa u Kuršumliji, koji nije u funkciji već petnaest godina.

Mladi Ćićevca zagovaraju za bolju brigu o njihovim potrebama

Misija udruženja Okular iz Ćićevca je osnaživanje i edukovanje mladih o omladinskoj politici i medijskoj pismenosti, ali i motivisanje mladih u aktivnom doprinosu i zagovaranju promena u svojim lokalnim zajednicama.

Preventivnim merama ka suzbijanju šumskih požara

Šumski požari došli su kao gorka potvrda važnosti teme koju zagovara Regionalna asocijacija vlasnika privatnih šuma Omorika u okviru projekta „Od Šuma za Šume“.

Koliko je opština Kosjerić blizu ili daleko od uvođenja rodnih statistika?

Organizacija StartHub iz Kosjerića inicirala je prve kontakte i sastanke sa donosiocima odluka u opštini Kosjerić i predstavila im važnost usvajanja Odluke o vođenju rodnih statistika na nivou opštine i planiranja rodno odgovornih politika.

Poljoprivrednici nedovoljno informisani o lokalnim merama podsticaja

Polovina ispitanih poljoprivrednika nije bila informisana o lokalnim merama podsticaja, a više od 75% ispitanika nije koristilo lokalne podsticaje u prethodne tri godine – ovo su ključni nalazi istraživanja koje je udruženje Mladi poljoprivrednici Srbije realizovalo tokom juna i jula ove godine u okviru projekta "Javno zalaganje za transparentno poljoprivredno ulaganje".

Zaštita životne sredine i ekonomski razvoj – gde je javni interes?

Predlog izmena i dopuna Zakona o vodama, nacrt prostornog plana Republike Srbije, predlog izmena Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, nacrt plana kvaliteta vazduha za Beograd – ovo su samo neki od propisa u čiju izradu javnost nije bila dovoljno uključena, a čija primena će, kako Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) ističe, imati pogubne posledice po zaštitu i očuvanje životne sredine.

Inicijativa za usvajanje Strategije bezbednosti saobraćaja u Boru

Strukovno udruženje za bezbednost saobraćaja i saobraćajno i urbanističko planiranje "Sigurne staze" iz Bora predalo je lokalnoj samoupravi inicijativu za usvajanje Strategije bezbednosti saobraćaja. "Sigurne staze" naglašavaju u ovoj inicijativi da je Strategija bezbednosti saobraćaja ključan dokument za unapređenje saobraćajne infrastrukture koja bi bila prilagođena potrebama građana i omogućila bezbedno kretanje svih učesnika u saobraćaju.

Nedovoljno informacija o zapošljavanju zdravstvenih kadrova u Novom Pazaru

Inicijativa slobodnih građana je tokom maja i juna uputila zdravstvenim ustanovama u Novom Pazaru zahteve za pristup informacijama od javnog značaja o procedurama zapošljavanja, planovima rada i izveštajima o radu u proteklih godinu dana. Za razliku od Doma zdravlja koji je dostavio tražene odgovore, Opšta bolnica nije odgovorila ni na jedno pitanje, dok je Zavod za javno zdravlje pozvao udruženje da izvrši uvid u dokumentaciju.

Neophodan dijalog o zaštiti ekonomskih i socijalnih prava

A 11 - Inicijativa za ekonomska i socijalna prava predstavila je inicijativu za ratifikaciju Opcionog protokola uz Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Poverenici za zaštitu ravopravnosti, koji su podržali otvaranje dijaloga o boljoj zaštiti ekonomskih i socijalnih prava.

Kako i da li roditelji mogu zaštititi decu od zloupotrebe u medijima?

Konferencija „Deca u kandžama medija – zašto i kada televizija, štampa, društvene mreže nisu sigurni za vaše dete i šta roditelji imaju sa tim?“ održana je u subotu 17. jula na Zoom platformi, u zajedničkoj organizaciji Škole za roditelje i Prijatelja dece Srbije. Na radionici se razgovaralo o brojnim otvorenim problemima u vezi položaja dece u medijima od kojih mnogi nemilosrdno eksploatišu decu u najrazličitijim trenucima, otkr

Projekat "Staze urbane mobilnosti" predstavljen u Narodnoj skupštini

U Domu Narodne skupštine, 9. jula, održano je javno slušanje "Digitalizacija u Srbiji – otvoreni podaci i njihova upotreba", u organizaciji Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. Na javnom slušanju su učestvovali narodni poslanici, predstavnici Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, UNDP-a, Šume i klime i Sigurne staze, koji su se usaglasili da je neophodno podizanje svesti donosioc

Nema pravnog osnova za rad kamenoloma na planini Baba kod Paraćina

Udruženje građana "Pridruži se" organizovalo je konferenciju za medije 12. jula u Paraćinu na kojoj je informisalo javnost o najnovijem rešenju Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije kojim je utvrđeno da ne postoji pravni osnov za eksploataciju krečnjaka na planini Baba. Udruženje je takođe predstavilo novoformirani savez "Paraćinska akcija" i najavilo naredne korake u borbi za očuvanje planine Baba.

Kako pripremiti kvalitetan podkast?

U okviru Programa jačanja kapaciteta za javno zagovaranje primenom inovativnih metoda zagovaranja – partnerske organizacije učestvuju u seriji treninga jačanja kapaciteta koji se tiču ključnih aspekata u javnom zagovaranju. Naredni trening održaće se 12. i 13. jula, u Beogradu i namenjen jačanju kapaciteta partnerskih organizacija u oblasti postavke i produciranja podkasta.

Kuda idu sredstva iz Budžetskog fonda za šume?

Regionalna asocijacija vlasnika privatnih šuma „Omorika“ započela je kampanju javnog zagovaranja čiji cilj je uspostavljanje pravedne i namenske raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za šume Republike Srbije.

Od razvoja komunikacije do uspešne kampanje

U Beogradu je od 29. juna do 1. jula održan trening o razvoju komunikacijskih veština u cilju jačanja kapaciteta partnera i unapređenja ključnih aspekata u javnom zagovaranju.

Deca i mladi ujedinjeni protiv zloupotrebe dece u medijima

Trening "Nisam roba, nisam meta! – Deca u medijskom ogledalu" održan je 26. juna 2021. godine u Rektoratu Univerziteta u Beogradu u okviru inicijative Prijatelji dece Srbije koja se bavi zaštitom dece u medijima.

Zakon o hitnoj medicinskoj pomoći neophodan za unapređenje rada službi hitne medicinske pomoći

Pokret "Pravo na život – Meri" je u okviru projekta "Da ne bude kasno", u Beogradu 22. juna, organizovao okrugli sto na kom su predstavnici zavoda za hitnu medicinsku pomoć, pravni eksperti i predstavnici organizacija za zaštitu prava pacijenata razgovarali o sistemu hitne medicinske pomoći.

Lokalni ekonomski razvoj može početi od – turizma

Udruženje Pro.Tok21 iz Smedereva pokreće zagovaračku inicijativu u vezi podsticanja ekonomskog razvoja koji vodi većoj samoodrživosti Smedereva. Nakon inicijative smanjenja aerozagađenja u Smederevu, koju sprovode već skoro tri godine kroz inicijativu Crveni bedževi, ova organizacija posvećuje se drugom važnom stubu lokalnog održivog razvoja: ekonomskom razvoju.

Izgradnja veština javnog nastupa

U Beogradu, od 29. juna, sa početkom u 11.00 časova do 1. jula u 15.30 časova održaće se radionica komunikacijskih veština. Radionica će se održati na adresi Resavska 28, u prostorijama organizacije „Tango natural“.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.