Focus grupe „Možda mogu i ja da budem deo tima koji stvara šanse za mene i ekipu”

Tokom septembra i oktobra meseca projektni tim i tim za javno zastupanje je realizovalo 10 fokus grupa. Tema o kojoj su građani diskutovali na fokus grupama je zapošljavanje mladih.

Anketiranje građana

Projektni tim je za potrebe uspešnog uključivanja građana u proces kreiranja Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje izradio Anketni listić koji će građanima biti dostupan u periodu septembar decembar 2019. godine.

Nove mere za bolje inkluzivno obrazovanje uskoro pred niškim odbornicima?

Kako bi se za svu decu koja pohađaju školu u Nišu stvorili odgovarajući uslovi za rad, učenje i druženje, Otvoreni klub je u proteklih šest meseci prikupljao informacije o tome šta su konkretni problemi, a zatim i pronalazio predloge rešenja.

Predstava (Ne)Inkluzivna priča

Kakav je odnos društva prema deci sa smetnjama u razvoju, onima koja imaju neku vrstu invaliditeta, a svojim izgledom ili ponašanjem drugačiji su od ostalih?

Održana konferencija Deca i mediji – Kako zaštititi decu od medijske i političke zloupotrebe?

U utorak, 29. oktobra 2019. godine, u Medija centru, Prijatelji dece Srbije su održali konferenciju Deca i mediji – Kako zaštititi decu od medijske i poltičke zloupotrebe? Zajedno sa predstavnicima iz nadležnih institucija i zainteresovanim građanima dali predloge i preporuke za poboljšanje medijskog izveštavanja o deci i kreiranju sadržaja za decu.

Predstavljanje izveštaja „Izloženost mladih štetnim sadržajima i lažnim vestima u medijima“ u Čačku, Inđiji i Zaječaru

U tri grada, Čačku, Inđiji i Zaječaru, tokom meseca oktobra mladima je predstavljen izveštaj „Izloženost mladih štetnim sadržajima i lažnim vestima u medijima“, ali i verzija Child-friendly izveštaja.

Amber Alert statistika za 2017. godinu u Sjedinjenim Američkim Državama

Na kraju svake godine u svakoj zemlji sastavlja se specifičan izveštaj koji treba da predstavi efektivnost Amber Alert sistema u proteklom periodu. Analizom jednog od tih izveštaja, konkretno izveštaja iz 2017. godine, za Sjedinjene Američke Države, izdvojili smo podatke koji govore o broju žrtava, procentu uspešnosti pronalaženja deteta kao i ko je najčešće u ulozi otmičara.

Predstavljanje izveštaja „Izloženost mladih štetnim sadržajima i lažnim vestima u medijima“ u Užicu i Kraljevu

U Užicu i Kraljevu je 17. oktobra i 26. oktobra 2019. godine mladima je predstavljen izveštaj „Izloženost mladih štetnim sadržajima i lažnim vestima u medijima“, ali i verzija Child-friendly izveštaja.

Ni roditelji, ni škole još uvek nemaju uslova za bolju inkluziju dece

„Inkluzija je proces rešavanja i reagovanja na raznovrsnu potrebu svih učenika kroz veće učestvovanje u učenju, kulturama i zajednicama, i smanjivanje isključenosti u okviru obrazovanja i izvan njega.”

Panel diskusija u skupštinskoj sali grada Loznice

Na jučerašnjem panelu koji je organizovalo udruženje PBD „BicikLO'' u saradnji sa lokalnom samoupravom grada Loznice, diskutovalo se o tendencijama održive urbane mobilnosti, mogućnostima razvoja biciklističke infrastrukture u gradu kao i o vidovima aktivacije građana, ali i predstavnika vlasti na rešavanju problema vezanih za razvoj i unapređenje biciklizma u gradu.

Golija: dom za najređe sove u Srbiji

Istraživačka ekspedicija Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije trenutno boravi i prikuplja podatke u Parku prirode „Golija“. Biser prirode kakav je Golija dom je za brojne ugrožene vrste biljnog i životinjskog sveta, ali za dve vrste sova ova planina je jedno od poslednjih utočišta. Naime, radi se gaćastoj kukumavci i maloj sovi, najređim sovama koje nastanjuju Srbiju i koje su se zbog svoje ugroženosti našle u samom vrhu Crvene knjige ptica Srbije

Podrška uvođenju sistema obaveštavanja u slučajevima nestale dece

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević sastao se sa osnivačem Fondacije „Tijana Jurić“ Igorom Jurićem, kako bi razgovarali o pružanju podrške Ministarstva za uvođenje sistema obaveštavanja u slučajevima nestale dece.

Završna konferencija: Inkluzivnim obrazovanjem do inkluzivnog društva

U Media i reform centru u Nišu održana je konferencija za novinare, na kojoj su predstavljeni rezultati aktivnosti u okviru projekta „Inkluzivnim obrazovanjem do inkluzivnog društva."

Realizovane aktivnosti u okviru projekta "Glas mladih u opštini Apatin"

Centar za kulturu i obrazovanje Sonta (CEKOS) sumirao je rezultate u okviru projekta „Glas mladih u opštini Apatin“ koji je trajao od početka maja do kraja oktobra 2019. godine.

Poziv na konferenciju: Deca i mediji

Prijatelji dece Srbije vas pozivaju na Konferenciju: DECA I MEDIJI – Kako zaštititi decu od medijske i političke zloupotrebe? koja će se održati u utorak, 29. oktobra 2019. godine u 12 sati, u Medija centru (Terazije 3).

,,Deca nisu dekor, deca nisu roba''

U Jutarnjem programu RTS-a, u četvrtak 17 oktobra, razgovaralo se i o problemu zloupotrebe dece u medijske i političke svrhe.

Sastanak sa gradskim menadžerom i načelnikom odeljenja za privredu

Na sastanku koji je održan 18. 10. 2019., između predstavnika lokalne samouprave Dejanom Stalovićem (gradskim menadžerom) i Jovanom Miladinovićem (Načelnikom odeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj) kao i predstavnika PBD BicikLO, zaključena je buduća saradnja.

Urađen Predlog praktične politike - PPP

Predlog praktične politike (PPP) sa preporukama za unapređenje inkluzivnog obrazovanja urađen je na osnovu rezultata diskusija sa građanskih foruma u Nišu i on-line ankete građana iz cele Srbije.

Neophodna nova Strategija socijalne zaštite

Održan Okrugli sto sa temom "Položaj samohranih roditelja u Pirotu" u okviru projekta Zajedno smo jači. Zaključak sa okruglog stola je iniciranje izrade Nacrta nove Strategije socijalne zaštite.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.