Somborske šnajderke

Naziv projekta: „Unapređenje rodno senzitivnih mera za zapošljavanje žena žrtava nasilja u lokalnim akcionim planovima za zapošljavanje“

Trajanje projekta: 1. maj – 30. novembar 2022.

Cilj projekat „Unapređenje rodno senzitivnih mera za zapošljavanje žena žrtava nasilja u lokalnim akcionim planovima za zapošljavanje“ je doprinos ekonomskom osnaživanju žrtava porodičnog nasilja, unapređenjem rodno senzitivnih mera u lokalnim akcionim planovima za zapošljavanje (LAPZ).  

Aktivnosti projekta su usmerene na analizu mera posvećenih ekonomskom osnaživanju žena, istraživanje dostupnih podataka o broju, obrazovnom profilu i radnom statusu žrtava porodičnog nasilju i izradu preporuka za unapređenje procesa planiranja LAPZ u korist žrtava porodičnog nasilja. Uz to, pažnja je usmerena i na unapređenje informisanosti žrtava porodičnog nasilja o postojećim i novim programima institucionalne podrške. 

Somborske šnajderke su socijalno preduzeće koje pomaže ekonomsku integraciju žena i dece žrtava porodičnog nasilja, a koje je nastalo tokom vanrednog stanja početkom 2020. godine. Pet žena žrtava porodičnog nasilja pokrenule su kampanju prikupljanja materijala i opreme od grada i kompanija i započele akciju šivenja besplatnih maski, da bi nastavile sa šivenjem različitih proizvoda. Žrtvama nasilja pomažu kroz njihovo direktno radno angažovanje na izradi različitih tekstilnih proizvoda. 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.