Udruženje za radna prava žena Roza

Naziv projekta: „Informisanjem do smanjenja eksploatacije mladih na tržištu rada”

Trajanje projekta: 1. maj - 30. novembar 2022.

Cilj projekta „Informisanjem do smanjenja eksploatacije mladih na tržištu rada” je doprinos prevenciji eksploatacije mladih na tržištu rada. ROZA će kroz ovaj projekat raditi na informisanju mladih o radnim pravima i mehanizmima zaštite, i stvaranju baze za javno zagovaranje izmene kurikuluma formalnog obrazovanja u pravcu jačanja edukacije mladih o radnim pravima i mehanizmima zaštite.

Iskustvo u okviru ROZA-ine Grupe za podršku je pokazalo da su mlade žene jedna od najranjivijih kategorija u oblasti rada, zbog čega će fokus ROZA-inih aktivnosti biti na njihovom osnaživanju. 

U planu je kreiranje kampanje na društvenim mrežama u cilju informisanja javnosti (pre svega mladih) i stvaranja baze podataka za buduće uspešno javno zagovaranje ka institucijama, kao i izrada analize, čiji rezultati će služiti kao osnova za zagovaranje neophodnih promena, a u cilju prevencije eksploatacije mladih na tržištu rada.  

ROZA - Udruženje za radna prava žena zvanično je formirano u julu 2015. godine, a proizašlo je iz Ženske sekcije Pokreta Ravnopravnost iz Zrenjanina, nastalog kao rezultat štrajkova i radničkih protesta. Potreba za nastankom ROZE se javila iz lokalnog i nacionalnog konteksta, u kom se radna prava žena krše intenzivnije nego radna prava muškaraca, ali i iz ličnih razloga. Članice ROZE su različitih godina, socio-ekonomskog statusa, nacionalnosti i većinom su prekarne radnice. To su žene koje su lično iskusile neki vid nepravde, mobinga, diskriminacije, loših uslova rada i raznih oblika kršenja radnih prava. 

Vesti

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.